VRAGEN OVER KINDERSPELLETJES:

Vragen over knikkerspelletjes: 

In Schylgerlân van G,Knop staat het spel Kootschiete. Wie weet de omschrijving en spelregels van het knikkerspelletje Kootschiete of Stuitertje, een spel met steenen kogels en later met stuiters.

Ook in hetzelfde boek staat het knikkerspel: Kúltsje bonke of Knôre: Bij het kúltsjebonke werd op de naar de spelers toegekeerde rand van het kuiltje een knikker gezet. De verdere gang van het spel staat mij niet helder meer voor de geest, des te beter het slot, want dit is er in letterlijke zin ingeknikkerd.Wie namelijk verloor moest zijn gebalde vuist op de rand van het kuiltje houden en ieder der overwinnaars had het recht van executie, een tussen de duim en wijsvinger gehouden knikker met kracht tegen de hand van het slachtoffer te bonken. Vragen: wie weet meer over dit spel ? 

 

 Vragen over kringversjes: 

0738 Zoek muziek en spelomschrijving van het kringversje: Kruiwagen rij maar voort, Heb je een rolletje voor mij kruiwagen? Waar zal ik het zoeken, hier in alle hoeken enz.

1450 Wie weet  de spelomschrijving over het spelliedje (op bruiloften) B, met een A ba, B met een E bee, enz.

1451 Wie weet  de spelomschrijving over het spelliedje: Het lied van den boom; De boom stond in de aarde en bloeide zoo schoon, en aan dien boom daar kwam een tak, enz.

2030 Wie weet  de spelomschrijving over het spelliedje: In Holland staat een huis, In Holland staat een huis, van je tsjingela tsjingela hopsasa, enz. 

 

Vragen over touwdansversjes: 

1517 Zoek omschrijving en spelregels van: In spin de boog gaat in, Spring maar in een holle boog, draai om het touw, maar niet te gauw enz.

1514 Zoek muziek, omschrijving en spelregels en rest tekst van het touwdansversje: Rosalien ging uit wandelen en zij nam haar zusje mee(een erbij) Toen ging zij naar haar tante (Rosalien eruit) en liet haar zusje alleen, Zusje kom eens even boven, hier staat alles al gereed, zeven stoelen zonder matten, en een tafel zonder kleed.

1518c Zoek de complete tekst en spelomschrijving van het touwdansversje: In Plantina Violetta.(touw tweemaal onderdoor) Fransche kaptein van de maatschappij, Jongens neem de knikkers mee, neem ze mee naar huis toe,(touw tweemaal onderdoor) Foei, foei, foei.

1515 Zoek de complete tekst en spelomschrijving van het touwdansversje: Scheepje zeilen langs de mast, Maak de zeiltjes met touwtjes vast, Van je een, twee drie.

1512 Zoek de complete tekst en spelomschrijving van het touwdansversje: Eun deun dip, de vijfde haan de kip, De vijfde haan de boekelbaan, Eun, deun dip. 

 

 Vragen over bikkelversjes:

1475a Zoek de complete tekst en spelomschrijving van het bikkelversje: Moetje, m'n vlo, hoe beet je me zo, Hoe beet je me zeer, je beet me weer, Ik laat er een vallen van bovenen neer.

1475b Zoek de complete tekst en spelomschrijving van het bikkelversje: Hespele prik, snoer om 'e piep, Draai om 'e ring, zesmaal een oortje, Ik ging er uit om een duitje te winnen, Ik zet er mien huus op een gouwen kluus, Op een stiene glas, Ik wou dat ik een strawientje was.Ik noom ien huus op, ik noom twa huus op, ik noom mien huuske in trè fjouweren op. (wat is een st(r)awientje ?)

1475b zoek de wijs: Bikkelliedje; Hespele prik, snoer om 'e piep, Draai om 'e ring

1475b zoek de wijs: Bikkelliedje; Moetje, m'n vlo, hoe beet je me zo

 

Vragen over balspelletjes:

3778 wie weet de melodie van het balspel; Ule Marule C.Roggen schrijft in: Om Aast: Om un kúltsje songen de famkes: Ule marule, set olle fotten om 'e kule, Don ooie met ooie, op wie sal ik gooie ? (ien smiet de bol omheag in noemde de naam fon et famke, dot de bol heine moas. Gebêde dot don gie et spil fidder. Lokte et net wae de ongelokkige oof.

0204 Wie weet de spelomschrijving en spelregels van het Werpspel mnet een mes: Mesketippe of Landscheure

0204 Het vangspel: Kat kat, graauwkat  wordt gespeeld met twee groepen, het ging erom je tegenstander te vangen. Wie weet de spelomschrijving en spelregels 

0204 Wie weet meer over het kinderspel: Balslaan ?

 

 Vragen over spelletjes met een houtje :

Houtsje fon de stok: Wie weet meer over dit kinderspelletje (oost) :Hiervoor werd een lat of iets dergelijks schuin in de grond gezet. Aan het eind ervan werd een blokje hout gelegd met cijfers erop, een soort langwerpige dobbelsteen dus. De ene ploeg moest dat eraf slaan en de andere ploeg was aan de beurt als het houtje door hen opgevangen werd.

Wie weet details, omschrijving en puntentelling van het kinderspelletje Tripelen; A Op West B om Aast en C op Midsland 1            A, het kleine houtje dwars op de gleuf wegspelen.2            B, uit de hand, in elke hand een stok. 3          C, uit de hand, in een hand beide stokjes. 4            D, het kleine houtje in de gleuf             (Hiepeltsjetriep)  

 

Vragen over spelletjes om centen of iets anders

0204 Streepsmiete Kinderspelletje om centen of piipestalen C.Roggen schrijft: Streepsmite: wae et tichtst bi un streep of yn un hokje senten of piipestalen smite koe. Wie heeft de complete omschrijving ?Dit spel wordt ook door Knop omschreven in: “Schylgeralân”; waarin staat: dan is de winnaar, wie op de kleinste afstand van de streep, maar binnen de “Meep” ligt.                  Vragen: Wat is de “Meep” ?, Wat is het “Hok” hoe wordt je er uit gegooid ?

Roggen beschrijft het duwspelletje: Troekje (oost) Troekje (duwen). Fon un raai jonges lôns un morre wodde prebearet er ien of mear út de raai te troekjen, wot mei de elleboog gebêre moas. Vragen: Wie kan meer over dit spel vertellen ? 

 

Vragen over Hinkel spelletjes 

Wie heeft de omschrijving over het hinkelspelletje: Stientjeschoffelen ?

Wie heeft de omschrijving over het hinkelspelletje: Hinkelje om 't first ?

Wie heeft de omschrijving over het hinkelspelletje: Hinkeljende mekorm achternei sitte 

Wie weet meer over het kinderspel: Groene zwanen, witte zwanen

 

Vragen over Tikkertje

0204 Wie heeft de omschrijving over het Tikkertjespel Boomketikke ?

0204 Wie heeft de omschrijving over het Tikkertjespel Lestikke ?

0204 Wie heeft de omschrijving over het Sêd felosspil ? (Oost) Sêd rôgten bi un felosspil de te schúl sittende ben, as de fanger komme koe, schrijft Roggen in : “Om Aast”

0204 Wie heeft de omschrijving over het verlos en vangspel: Trynspin (Roggen in : “Om Aast”)

0204 Wie heeft de omschrijving over het verlosspel:  Pafelosse (in Poe sitte litte, seinen se er wol for ‘e grap bi) is een felosspil.  

0204 Wie heeft de omschrijving over het verstopspel: Kukereschule

0204 Wie heeft de omschrijving over het vang en verstopspel: Meikrieje (West)G.Knop schrijft in Schylgeralân;  Meikri-e was een variant; het verschil tussen beide spelen kan ik me echter niet meer herinneren en evenmin konden oudere landgenoten mij hierover inlichten.

0204 Wie weet meer over het omtelversje: Tiet, tiet oliekoek ?

0204 Wie weet meer over het omtelversje: Bok bok hofol tellen ??

0204 Vraag: wie weet nog meer omtelfersjes ?  

O204 Wie weet meer over het nútsjerôljen (Noten schiete) (West) Het schieten met noten. De medespelenden zetten elk een noot in de pot.De pot was een vierkant met hierin een kruis . Bron: “Schylgeralân”

Wie weet meer over het spel: Giseltoppen (Topsette) De jongens wier tollen buiten de ring rolden ( dit werd “fieste” genoemd,) mochten blijven doorspelen. Het spel was uit, als alle tollen in de ring lagen. Er werd dan een bocht in het touw gelegd en met dit snoer werden zij uit de gevangenis verlost.Vragen: Was Fieste een tol die al tollend uit de kring rolde ?

Roggen schrijft: Moltsjys makken de ben ik, mei twae in mei fjouwer wjoeken in fidder pileboog in pylk. Wie weet nog, hoe bovenstaande dingen gemaakt werden, van welk materiaal en maatvoering ?  

 

Terug naar Even voorstellen met vragen