VRAGEN OVER GEDICHTEN

Ik zoek de gedichten van:

Jan Kooijman ( Jan Veeboot) Ook stond in S.m.l. nr 1 2003 aanwinst Behouden huijs nr 1038 gedichten van Jan Veeboot. Wie weet waar deze zijn ?

Wie heeft nog gedichten van Leentje Boon-Pals (1874-1954) ?(S.m.L. 4-2004)

Vrij Nederland febr.1976: Wie heeft het gedicht over het 15 jarig bestaan van de platteland vrouwen afd Terschelling en wie weet iets over de voordracht: De gefopte mevrouw ?

Wie heeft het gedicht Retraite op Terschelling en welke pseudoniem is Hendrik Ras ?

Wie heeft gedichten van de Dichter-Schipper Jan Jacobsz.Schellinger welke op een der vier schepen zat van de Cornelis Houtman bij de eerste tocht naar Indie ?

Wie weet de ontbrekende zinnen van een rijm gemaakt door meester Meyer wat begint met: Een 25 tal van s'werelds zonnekringen, zaagt gij in trouw vereend, zich volgend op elkaar.

3432 Wie weet wie de Terschellinger schrijver is van het gedicht: 'Op wacht' en heeft ondertekend met: J.A. v.d.B.

3474 wijs: Wie is de schrijver van de ballade: Dit is Gods wil ?

3483 Wie weet het complete vers van Carbasius, welke stopt met het laatste vers: Gij zijt een graf en toch het leven, ontkiemd in uwe wisseling. Gij neemt en komt 't besef ons geven, De dood is slechts vormverandering. 

3484 In welk jaar was K.S.Smit Immelsman ?

3603 Wie weet iets over het rijmpje: Kobus is geworden lid van de raad. Welke Kobus ?

Wie heeft het gedicht van Piet Roos met de titel: Van eigen baas en niemands knecht ?

 

 

VRAGEN OVER TONEEL

8072 Het toneelstuk: Er is mar iên Schylge geschreven door Jan Pie. hiervan ontbreken de hoofdstukken 1 en 3 Wie kan het archief hiermee aanvullen ?

In Om Aast van C.Roggen staat:Un foardrachtsferieniging koom yn 1878 onder leiding fon et hoofd fon schoel P.Haremaker in fon Ds. Stramroad in inkele oare tot stond, mar er wae gin genoog belangstelling for. Un pear jier letter begonen se nog es, in doe hat et wot langer stond houwen. Wie weet hier meer over, welke stukken werden opgedragen?

Wie kan iets vertellen of heeft nog stukken van de toneelvereniging: De vrolijke boel ?

Wie heeft het toneelstuk waarin o.a. Rein van Trien en Jeen de Vos in meespeelden ?

Wie heeft de tekst in het Aasters van de Revu Aike Cupido ?

 Wie heeft het Meslânzer toneelstuk: Juffrouw Schaap ? 

In het archief ontbreken verschillende stukken van Jo Smit tot op heden zijn de volgende stukken nog niet gevonden: Werk van Shakespeare en La Fontaine: De krekel en de mier / Maitre Corbeau / Goethe's Erlkönig / Heine's Lorelei / John Masefiel": De landverhuizer / Van Eyck's: De tuinman en de dood.en de belangrijkste die ontbreekt is de vertaling im het Meslânzers van Reinaerde: 3500 regels op rijm. 

Ook wat ontbreekt in het archief zijn de stukken van C.Roggen: Op de boot naar Terschelling / In Harlingen / We kwamen elkaar tegen / Een Musical.

Ook ontbreken er nog verschillende toneelstukken: De doffer die op de dakgoot zat en: De dokter in het Paradijs - zie de genoemde titels in het gedicht nr 6651 Ook het blijspel De Suprice, Het leven gaat door; Gerda van Anna's hoeve; Vliegtuig vermist; Jij bent een vreemde; Zo waarlijk helpe mij en Frederik Flanel en z'n miljoen mist. Wie heeft de tekst en wie speelden de rollen ?

 

 

Terug naar Even voorstellen met vragen