Vervolg Even voorstellen

Veel van de Terschellinger liedjes zijn geschreven in het dialect.   

Steeds meer liedjes, gedichten en ook verhalen in het dialect werden verzameld.  Met dit archief is een woordenlijst gemaakt met Terschellinger dialecten voor een nieuw woordenboek. Op Terschelling hebben we maar liefst drie dialecten. Het Schylgers op het westelijke gedeelte van het eiland, ook wel het Westenders of Westers genoemd. In het midden van het eiland het Meslânzers en op het Oostelijke gedeelte van het eiland het Aasters of Oosters. Alle voorkomende teksten van deze drie dialecten zijn daarbij genoteerd en ook al het dialect welke voorkomen op bandopnames zijn daarbij meegenomen. Al deze teksten zijn per woord in een alfabetisch register opgenomen herleid naar het Nederlands. 

Zo zijn er tienduizenden woorden opgenomen, waarbij de Schylger, Aaster en Meslânzer woorden op alfabetische wijze worden gerangschikt en worden aangevuld met  persoonsvormen en vervoegingen. Alle 11000 woorden uit het  Aaster woordenboek van Cees Roggen zijn in de PC gezet, en voorzien van honderden aanvullende woorden. Ook de 5000 Schylger woorden uit het boekje van Martha van Wichem-Schol  zijn al aangevuld tot meer dan 10000 woorden. Op een paar letters van het alfabet na, voor de aanvulling van de persoonsvormen en vervoegingen  kan het Schylgers worden afgerond. Meer dan 10000 woorden van het Meslânzers zijn al in de pc opgenomen. Daarna kan begonnen worden met het verwerken van de 800 pagina's over persoonsvormen en vervoegingen van het Schylgers waarbij de helft al in de pc is verwerkt. Daarna worden de persoonsvormen en vervoegingen van hetMeslânzers verwerkt van de lijsten welke in 2004 zijn uitgedeeld.  Hiervan zijn nog enkele letters van het alfabet verkrijgbaar om de Meslânzer persoonsvormen en vervoegingen in te vullen. 

Laat  onze dialecten niet verloren gaan !        j.vander.zee@hetnet.nl 

Weer een andere hobby is Terschellinger boeken verzamelen. I

Ik heb veel interesse over alles wat met Terschelling te maken heeft. Ik verzamel oude boeken en ook tijdschriften van en over Terschelling en probeer een archief aan te leggen over wat er allemaal over Terschelling geschreven is. 

Voor mijn verzameling boeken, de lijst met ontbrekende boeken en boeken om te ruilen KLIK HIER

Ook verzamel ik bijnamen, scheldnamen en pseudoniemen

Indien mogelijk met gegevens zoals; hoe kwam deze persoon aan deze naam, en wie weet over deze persoon een leuke anekdote, en als het mogelijk is met de naam van vader en moeder en het beroep en adres waar deze persoon heeft gewoond. En wie weet heeft u nog van deze persoon een mooie foto. Al meer dan 1400 namen zijn in dit archief opgenomen maar er zijn nog verschillende heel oude bijnamen, uit een schrift uit 1880 waarvan nog niet bekend is welke persoon dit is.    

Voor bijnamen en verdere gegevens over          ontbrekende bijnamen:  KLIK HIER

 

Vorige Pagina

Verder naar LIEDJES

HOME (link naar 1e pagina)