VERVOLG: EVEN VOORSTELLEN

                        

 

              

 

Vissen                Fles uit Frankrijk     Competitiewedstrijd     Hobby en beroepsvissers   De kanjerbeker !

Een van mijn andere hobby's is vissen 

Graag mag ik op het strand mijn hengel uitgooien om een visje te vangen. Daarvoor gaan we eerst zagers (rooie wurm) steken op het wad bij " 't Lichtje", wat niet zo gemakkelijk gaat omdat er allemaal Japanse oesters op de mosselbanken liggen en daardoor je laarzen of je waadpak al gauw kapot zijn. Daarna op weg naar het strand en als je geluk hebt vang je een zeebaars.Zo ving Nienke van Dieren een zeebaars van maar liefst 77 cm en won daarmee de Flangbokaal voor het jaar 2006. Van harte gefeliciteerd  Nienke !

Soms vind je iets bijzonders op het strand zoals een aangespoelde fles welke helemaal uit Frankrijk komt en speciaal voor dat doel verzwaard is met kleine steentjes omdat de fles dan zweeft in het water en meegenomen wordt door de stromingen en niet aan de oppervlakte komt omdat deze anders door de wind een andere koers zou volgen.

           

 

 

 

Zonsondergang   De kanjerbekerVis bakken met Remmert Ruijgh en speelman Sjoerd Hibma 

Voor de hulporganisatie: "kinderen uit  Tsjernobyl" zijn veel mensen in de weer om deze kinderen een fijne vakantie te geven. Veel particulieren nemen daarvoor deze kinderen tijdelijk op in hun familie. Zeer veel armoede in hun streek en leefomstandigheden zijn vergelijkbaar met tijden van voor de oorlog. Vanuit de visclub 'Los fan et Wiif' dragen we een bescheiden aandeel bij door vis te bakken voor deze kinderen en alle opvangouders en overige medewerkers.Voor meer informatie over deze organisatie: www.sktt.nl 

Een andere hobby is zingen

 

Smartlappen West         het West Aleta koor        oude liedjes Oost    oude liedjes West 

Klik op de foto voor een geluidsfragment

Zingen is altijd prachtig, of je nu zingt over iets vrolijk, of een droeve gebeurtenis, het is een prachtige uiting wat je met je stem kan doen. In een koor met veel repetities en veel oefening, waar het gaat om zuiver zingen met hoge kwaliteit of ongedwongen en voor het vaderland weg bij smartlappen en bij oude liedjes Een  ieder kan zijn hart ophalen. In de winter zingen we om de drie weken op maandagmorgens van 9.30 uur tot 11.30 uur uit de bundel Smartlappen. Het is gezellig zo ongedwongen te zingen en een ieder is dan ook van harte welkom in de Doopgezinde kerk. Voor meer informatie stobbe@wanadoo.nl 

Al enige jaren ben ik lid van het West-Aleta koor. Dit Shantykoor is opgericht op 27 januari 1974. Naast een langspeelplaat zijn 5 cd's gemaakt en zijn er ook twee dvd's. Het vierstemmige repertoire gaat over  Zeemansliederen, Populaire liederen, Terschellinger liederen en is ook zeer bekend geworden met het zingen van Geestelijke liederen. Maandagavond is de vaste repetitieavond van het West-Aletakoor. Voor meer informatie over optredens en cd verkoop:     http://westaletasingers.nl  

Oefen maar even mee:

       

Klik op de foto voor een geluidsfragment

LE ROSSIGNOL                 ( Fonetische tekst van de 1e Tenor:)

La Lune o sjel se-lan-se, de-sja le sjour san fu,  wa-si ve-nir la wie,  la wie u le si-lan-se

O Ros-sin-jol so fon de bwa, tu fei-e sul a-vek-ta wa, Dan lon-bre so-li-tai-re, As-sie sur le ga-zon,

noe sul e le mis-tŔ-re e-koe-tˇn ta sjan-son.       

Ook ga ik naar de "˘de liedsys - singers" op West (Schylge) en de" ˘de fesjes-singers" om Oost (Aast). Deze Terschellinger  Volkszangavonden zijn van Oktober tot Maart de ene week op woensdagavond  om 20.00 uur tot 22.30uur op West in Hotel Oepkes en de andere week ook op woensdagavond van  20.00-22.30 om Oost in Cafe Restaurant Slijterij 'Zonneweelde' in Hoorn. Hierbij wordt een ieder uitgenodigd om ook eens langs te komen op deze gezellige zangavonden waarbij zangkwaliteit geen vereiste is en waar we  de oude traditie voortzetten.  Je hoeft ook geen lid te worden want het is geen vereniging. Ieder is vrij om te komen en kan een boek lenen om de versjes te zingen. 

Jaap Kunst schreef al in 1915 in zijn boek: Terschellinger Volksleven; "Nietemin vlei ik mij in het hier geboden 92 tal een bloemlezing te hebben gegeven, die alle zijden van de Schellinger volkszang  en daardoor van de volks-psyche, gelijkelijk belicht. En zelfs hem, die slechts oppervlakkig deze verzameling doorbladerde, moet het wel opgevallen zijn, hoe verreweg de voornaamste plaats de  hartstocht bij uitstek, de liefde, in al haar scharkeringen, daaronder inneemt. En tevens moet het hem dan getroffen hebben, hoe onverholen-waar en onverbloemd-na´ef men daarbij aan zijn gevoelens uiting heeft gegeven. Want voorzeker, dit is wel een der grootste verdiensten van deze volkspoŰzie,  dat ze, vooral waar ze de 'minnehandel' bezingt, zo waar en zo natuurlijk is. 

Ook kunt u nu de melodieŰn oefenen ( zie verder ook de pagina over Liedjes) 

VERVOLG EVEN VOORSTELLEN

 

Vorige Pagina

Verder naar LIEDJES

HOME (link naar 1e pagina)