92    DE WREEDE OUDERS 

         (oost in C )

 1 In Engeland woond’een koopman rijk en machtig,

    Die had een dochter, zij werd bemind op aard,

    Zij bemind een stalknecht, zo getrouw en krachtig,

    Totdat haar ouders de liefde werd gewaar.   ) bis

 

 2 De dochter mocht het huis niet meer verlaten,

    Om te vergeten die gemene gast,

    O, valsche ouders `t kan u toch niet baten,

    Want onze liefde is getrouw en vast.                  ) bis

 

 3 Wat baat U rijkdom, geld om van te leven,

    Liefde gaat boven rijkdom, geld en goed,

    Maar ze moesten toch voor hunne ouders beven,

    Ach mijne minnaars, ontferm U steeds met moed.        ) bis

 

 4 Zij hebben haar in een kelder gesmeten,

    En bonden haar daar aan een ketting vast,

    Toen hebben ze haar zo vreselijk geslagen,

    Zo dat het bloed stroomd' van haar lichaam af.        ) bis

 

 5 Des and'ren daags heeft zij een brief geschreven,

    Die door twee kind'ren, haar minnaar werd gebracht,

    Daar stond zo duid'lijk, duidelijk in te lezen,

    Ach mijn minnaar,`k moet van deez'wereld af.          ) bis

 

 6 Toen is hij daad'lijk naar`t kasteel getreden,

   Vroeg aan de meid of de juffrouw was te huis,

   "Ik ben de dokter, `k moet hier binnen wezen",

   De juffrouw riep:"Kom binnen in mijn huis",           ) bis

 

 7 Toen is hij naar het ledikant getreden,

    En stortte daar zo menig droeve traan,

    "Open uw ogen en wil mij reden geven,

    Open uw ogen en zie Uw minnaar aan".                  ) bis

 

 8 Maar zij was dood, zij kon nu niet meer spreken,

    O, wreede ouders bedenk toch wat gij doet,

    Gij brengt moedwillig Uw dochter om het leven,

    Aanschouw Uw kind, het is Uw vlees en bloed.          ) bis

 

 9 Des and'ren daags, toen het meisje werd begraven,

    Stond hij te wenen op het kerkhof,

    "O, Grote God, hier ligt mijn pand van waarde,

    Hier ligt mijn zoetlief, mijn vermoorde stof.         ) bis

 

10Hij nam het dolkmes al in zijne handen,

    En stak zichzelve in zijn jeugdig hart,

    "O, valsche ouders, dat is om Uw dochter,

    Leg mij maar bij mijn zoetlief in`t graf".            ) bis

      

          ***************

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage