82 ADIEU SOPHIE, HIER IS MIJN HAND

(oost in D) ( * oost zonder bis)

 

1 Adieu Sophie, hier is mijn hand, en voel mijn kloppend hart,

Dat vol van liefde voor U brandt en vol van minnesmart. ) bis *

 

2 Maar O, wat valt het scheiden zwaar, en ach, in`t diepst berouw,

Sophie houd moed, nog slechts een jaar, dan wordt gij mijne vrouw. ) bis *

 

3 Maar als die woeste Oceaan, U eens bracht in den nood,

Om met het schip te doen vergaan, en U brengt in den dood. ) bis*

 

4 Dan was er voor mij op deez' aard, geen hulp nog redding meer,

O, Frederik blijf van God bewaard, en keer toch spoedig weer. ) bis *

 

5 Hierop zoo scheidde`t minnepaar, en Frederik trok naar zee,

Het schip lag in zijn zeilen klaar, verliet de veil'ge ree. ) bis *

 

6 Maar welk een noodlot trof het schip, na veertien dagen tijd,

Een stormwind wierp het op een klip, de dood was hun bereid. ) bis *

7 Een ieder heft een noodkreet aan, maar geen die redding vindt,

Aan Freed'riks oog ontrolt een traan, mijn meisje, ach mijn kind. ) bis *

8 Hij riep:"O God, zorgt Gij voor haar, de zee is hier mijn graf",

Temidden van het doodsgevaar, wies hij zijn tranen af. ) bis *

 

9 Sophie kreeg na een korte tijd, de krant, en las het lot,

Doch daad'lijk heeft z' haar plan bereid, en riep:"O Grote God". ) bis *

 

10 "Mijn Freed'rik ach, hij is niet meer, zij ijlt verdwaasd naar`t strand,

En werpt zich in de Neptunis neer, zij maakt zichzelf van kant. ) bis *

 

11 Nog eens elkaar de trouw gewijd, zoo roept zij uit aan`t strand,

"Mijn Frederik, tot in eeuwigheid, blijf ik aan U verpand. ) bis *

 

12 Nog altijd dekt het kokend nat, het minnepaar in`t graf,

Van zorg en kommer afgemat, legt zij haar leven af. ) bis *

( extra couplet West)

13 Nongenong,nongenong, nongenong, nongenong, ja is s Ta syn bn,

Ja mot een heerlijk spritske ha, ja is s Ta syn bn. ) bis

 

***************

 

Geluidsfragment

 

volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage