80†††††† O DAG O LANGGEWENSTE DAG††

††††††††††† (oost in D )

 

1 O, dag O, langgewenste dag, daar menig mens naar wensen mag,

††† Onzí scheepjes komen binnen.†††† ) bis

††† ít Is voor Hellevoet of Rotterdam, dat daar mijn zoetelief thuiskwam,

††† Ik schei er uit met spinnen.†††††††††††† ) bis

 

2 Ik schopte`t spinnewiel aan de kant, `k stak`t liever in den lichten brand,

††† Ik schopte`t met mijn voeten.†††††††† ) bis

††† Ik wil gaan kijken naar de schuit, of daar mijn zoetelief komt uit,

††† Hoe min'lijk zal`k hem groeten.††††† ) bis

3 Wie hoor ik kloppen voor de deur, bent gij`t beminde serviteur,

††† Welkom, zo moet gij wezen.††††††††††† ) bis

††† Hoe min'lijk was de eerste brief, dien ik u schreef, mijn zoetelief,

††† Hebt gij dien wel doorgelezen.††††††† ) bis

 

4 O, Ja mijn lief, mijn waarde pand, het zoete schriftje van uw hand,

††† Dat was tot mijn vermaken.†††††††††††† ) bis

††† Maar toen ik kreeg den laatsten brief, van U, mijn waarde zoetelief,

††† Verstond ik eerst de zaken.†††††††††††† ) bis

 

5 Ach lief, wat hebt gij in den zin ?Wilt gij nu weer het zeegat in,

††† Of wilt gij met mij paren.††††††††††††††††† ) bis

††† Zo haal uw zeiltjes spoedig in, en doe dan naar uw vrijers zin,

††† Dan hoeft gij niet te varen.†††††††††††††† ) bis

 

6 Een vrouw en is geen vrijster meer, zij is geen meester van haar eer;

††† Zij mag geen jongman minnen.††††††† ) bis

††† Maar als het jawoord is gezeid,†† dan is de vaste knoop geleid,

††† Die is niet te ontbinden.††††††††††††††††††† ) bis

††††††

††††††††† ***************

Geluidsfragment 

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage