75      IK BEN ER LAATST DOOR EEN STRAATJE GEGAAN     

            (oost in F )

 1 Ik ben er laatst door een straatje gegaan,                   ) bis

    Daar zag ik ja van verre een mooi meisje staan.        ) bis

 

 2 "Mooi meisje ik wou, dat ik jou maar had,                  ) bis

    Ik wilde ja zoo gaarne ja, dat ik jou maar had".          ) bis

 

 3 "Jonkman daar ben, ik nog niet toe bereid,                ) bis

    Ga dan maar naar mijn vader toe, hoort wat hij zeit".) bis

 

 4 En hij ging in`t zadel, en hij reed te paard,                 ) bis

    Hij reed er naar de Koning toe, ja dat was waar.       ) bis

 

 5 "O, Koning je hebt, er een dochtertje zoo fijn,           ) bis

    Ik wilde ja zoo gaarne ja, uw schoonzoon zijn".        ) bis

 

 6 "Jonkman daar ben, ik nog niet toe bereid,                ) bis

    Mijn dochter is mijn eenigst kind, en daarbij rijk".     ) bis

 

 7 "O,Koning ik wou, dat je`t eerder had gezeid,            ) bis

    Dan had ik ja mijn zinnen ja, op een ander geleid".   ) bis

 

 8 "Jonkman dat kan, je nog wel doen.                            ) bis

    Daar zijn nog zooveel, mooie meisjes, in`t groen".    ) bis

         

          ***************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage