70††††† DE BOZE KONING

††††††††††† wÚrden: Tollens ( oost in G )

 

1 De schoone Anna diende der aller maagden roem,

†††† Zoo schoon gelijk de lente, zoo schoon gelijk een bloem.) bis

 

2 Nauw' zag de trotsche Koning, `t ontloken roosje staan,

†††† Of hij het wilde gaan plukken,†† het van haar steel af slaan.††† ) bis

 

3 De Koning sprak:"Mijn Anna, zijt gij deez' avond mijn,

†††† Twee rijkgetuigde schimmels, zal uw beloning zijn".††† ) bis

 

4 "Twee rijkgetuigde schimmels, betaamt mij niet, O Heer,

†††† Geef dit een Koninginne, maar laat deez' maagd haar eer".) bis

 

5 De Koning sprak:"Mijn Anna, wees gij deez' avond mijn,

†††† Een kroon uit goud gedreven, zal uw beloning zijn".††† ) bis

 

6 "Een kroon uit goud gedreven, betaamt mij niet O Heer,

†††† Geef dit een Koninginne,†† maar laat deez' maagd haar eer".) bis

 

7 De Koning sprak:"Mijn Anna, wees gij deez' avond mijn,

†††† Het halve Konings erfdeel,†† zal uw beloning zijn.††††† ) bis

 

8 "Het halve Konings erfdeel,betaamt mij niet O Heer,

†††† Veel liever wil ik sterven,maar laat deez' maagd haar eer".) bis

 

9 Toen liet de boze Koning, haar spijkeren in een ton,

†††† En liet haar toen maar rollen, maar rollen wat zij kon.†† ) bis

 

10 Twee duiven kwamen neder, twee duiven streken neer,

†††† Zij vlogen op de dienstmaagd, twee duiven van den Heer.††† ) bis

 

11 Twee raven kwamen neder, twee raven daalden snel,

†††† Zij fladderden op den Koning, zij waren uit de hel.†† ) bis††††

††††††††††††††††

††††††††† ***************

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage