7     DE VROLIJKE JONKMAN 

       (oost in D) ( * West zonder bis)

 

1  Daar zijn veel meisjes in ons land, als men met geld komt in de hand,

    Zij vragen naar geen jaargetal, al is het ook een oude man.  ) bis *

 

2  Daar leef ik vrolijk en verblijd, het gaat zoals het spreekwoord zeit:

    Een volle beurs, verzacht de min, geeft glorie, moed, verstand en zin.  ) bis *

                                                                                                        

3  Wij zijn hier thans in dit vertrek, aan lieve meisjes geen gebrek,

    Is er dan geen die mij bemint?  O, neen zij zwijgen allen stil.      ) bis *

 

4  Ik vraag aan wie ik vragen kan,  het vragen past een ieder man,

    Thans leef ik zonder zorg en druk, misschien zoek ik mijn ongeluk.    ) bis * 

 

5  Ach lieve min blijf mij getrouw, en schenk mij dan een goede vrouw,

    Geef mij een meisje, dat ik min, en waar ik mee tevreden ben.         ) bis *

 

6  Een meisje, zedig, fraai en net, niet al te mager, niet al te vet,

    Niet al te groot, niet al te klein, zo één meisje moet mijn vrouwtje zijn. ) bis *                                                        

             

          ***************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage