60a DIR WAES LEST IN FAMKE LOAS

wrden: G.Knop ( oost in D )

 

1 Dir waes lest in famke loas, dat wou rys feare, dat wou rys feare,

Dir waes lest in famke loas, dat wou rys feare for metroas.

 

2 Hja most kle yn'e mest, meitse de seilen, meitse de seilen,

Hja most kle yn'e mest, meitse de seilen mei toukes fest.

 

3 Troch hle s en hrde wyn, flagen de seiltsys, flagen de seiltsys

Troch hle s en hrde wyn, flagen de seiltsys it luchtrm yn.

 

4 Festbong wr se oan de mest, hannen en fotten,hannen en fotten,

Festbong wr se oan de mest, hannen en fotten mei toukes fest.

 

5 Och schipper,roftse doch my net sear, kanste dyn eigen, kanste dyn eigen,

Och schipper,roftse doch my net sear, kanste dyn eigen famd net mear?

 

6 De schipper krigge n tige berou, noom gau in mes, noom gau in mes

De schipper krigge n tige berou, noom gau in mes, snei troch it tou.

 

7 En for it lde jier waes t, waes it metroaske, waes it metroaske,

En for it lde jier waes t, waes it metroaske de schipper syn brt !

***************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage