46      HET MEISJE VAN SINTERNIKLAAS  

           (oost in C )

1  Daar was eens een meisje van Sinterniklaas,                                               ) bis

    Dat kwam een koopman tegen, een koopman tegen,

    Die vroeg of zij met hem wou gaan, van liederomla, mijn loederke ja,

    Zes kronen aan geld zal ik er jou geven.                                                         ) bis

 

2  Het meisje dacht: zes kronen aan geld,                                                           ) bis

    Die zijn ja gauw gewonnen, ja gauw gewonnen,

    En kom ik dan wat later thuis, van liederomla, mijn loederke ja,

    Maar morgenvroeg zal ik er thuis komen.                                                       ) bis

 

3  De nacht die verscheen en de morgen brak aan,                                          ) bis

    Dat`t meisje naar huis ging henen, naar huis ging henen,

    Een molenaar uit zijn venster lag, van liederomla, mijn loederke ja,

    "Waar zijt gij van den nacht gebleven".                                                            ) bis

 

4  "Waar ik er de nacht gebleven ben,                                                                 ) bis

    Dat zal ik je gaan verhalen, ja gaan verhalen,

    `k Heb meer verdiend in dezen nacht, van liederomla, mijn loederke ja,

    Als gij in veertien dagen met malen".                                                               ) bis

 

5  "Hebt gij meer verdiend in deze nacht,                                                            ) bis

    Als ik in veertien dagen, met malen, met malen,

    Dan zult gij zo lang gij hier nog zijt, van liederomla, mijn loederke ja,

    Twee blauwe oogen van mij dragen".                                                              ) bis

 

6  "Als ik er blauw' oogen dragen moet,                                                              ) bis

    Zal ik er niet lang meer wezen, niet lang meer wezen,

    Dan ga ik weer naar Sinterniklaas, van liederomla, mijn loederke ja,

    Die koopman stelt in mij behagen".                                                                 ) bis

 

7  `t Was negen maanden en een dag,                                                    ) bis

    Dat`t meisje kreeg, haar kwalen, ja kreeg haar kwalen,

    En toen zij op het kraambed lag, van liederomla, mijn loederke ja,

    De koopman moest het duur betalen.                                                              ) bis

 

8  En toen het knaapje wat groter werd,                                                               ) bis

    Vroeg hij,:"Waar is mijn vader, waar is mijn vader"?

    "Jou vader is bij Sinterniklaas, van liederomla, mijn loederke ja,

    Daar moet gij mij maar niet naar vragen.                                                        ) bis

     

          *************** 

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage