45      O, MEISJES ALS IK U  ZO JONG MOEST DERVEN 

           (oost in A )

 

1  O meisjes als ik u zo jong moest derven,

    Dan vind ik nergens rustplaats weer,

    Om u zo moet ik dagelijks zwerven,

    En niets geeft mij de liefde weer.     ) bis

 

2  En waar ik ga, of waar ik wandel,

    Daar zweeft Uw beeld altoos voor mij,

    Dagelijks zie ik Uw schaduw,

    En in de nacht, droom ik bij U te zijn.     ) bis

 

3  Ja, zonder U kan ik niet langer leven,

    Ja, zonder U kan ik niet langer zijn,

    Ach, hoe bedroefd zou ik op aarde leven,

    Wanneer gij mij liet in mijn smart en pijn. ) bis

 

4  De eerste liefde gaat wel van harte,

    De tweede liefde brandt zoo heet,

    O, hoe gelukkig leeft een mens op aarde,

    Die nimmer van geen liefde weet.            ) bis

 

5  O,zeg minnaar,meent gij dat,trouw van harte,

    Dan wens ik wel Uw bruid te zijn,

    `k Zou U genezen, van al Uw pijn en smarte,

    Gij zoudt mijn man, mijn vaderliefde zijn,  ) bis

 

6  Wat zou ik U met mij verblijden,

    En leven saam, als stille vischjes voort,

    En waart gij dood, zou ik zo lang maar schreien,

    Tot weer een ander mij de liefde bood.      ) bis

            

          *************** 

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage