44 WEST : IN `T LOMMER VAN `t PRIEELTJE

(west in Bes )

1 In t lommer van t prieeltje, zaten samen hand in hand,

Ridder Eduard en zijn Lena, sloten saam de verlovingsband. ) bis

 

2 Eduard sprak tot zijn Lena, "Eenmaal zult ge de mijne zijn,

Eer de rozen tweemaal bloeien, zal ik weder bij u zijn". ) bis

 

3 Na verloop van ruim twee jaren, toen de rozenknop ontbrak,

Toen trad Eduard in`t prieeltje, waar hij eens met Lena zat. ) bis

 

4 Maar wat vond hij daar geschreven, op een grote marmeren steen,

Op dat marmer stond geschreven, hier rust Lena thans alleen. ) bis

 

5 Droevig ging hij naar een klooster, wierp zijn hoed en mantel af,

En hij treurde om zijn Lena, die ten dode ligt in`t graf. ) bis

 

6 Eenmaal zullen w' elkander weerzien, in het Hemels Paradijs,

Waar de Eng'len vrolijk zingen, loof de Heer halleluja, ) bis

***************

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage