41a DE LUTINE

(vergean 9/10 oct. 1799 in het Izergat) (oost in C )

1 For Schylge lei in schip, mei blinkend tuech en touwen, ) bis

Fan koromandelhout en ankers fan fyn goud. ) bis

 

2 Yn top in sieden flach,

As sn s wyt syn seilen, ) bis

De Schylger minsken hien, nog noait s `n pronkschip sien. ) bis

 

3 De konstabel fan dat schip,

Hat tige folle koeraesje, ) bis

Syn kopren stikken gram, spei`n fjr en reek en flam. ) bis

 

4 De stjurman fan dat schip,

Dooch niks as almar peile, ) bis

S angstich waes hy, dat fergean sou syn fregat. ) bis

 

5 De schipper fan dat schip,

Stong heach op de kampanje, ) bis

Hy toch oan al it goud, dat yn syn schip waes stout. ) bis

 

6 De stormwyn koom by nacht,

Ut it Noard-West opsetten, ) bis

En noom it yn`e hn, en smiet it schip op strn. ) bis

 

7 Dir lei n it moaie schip,

De banningen oer him brieken, ) bis

Oer`t koromandelhout, en ankers fan fyn goud. ) bis

 

8 Wei flach de sieden flach,

Oan flarden sloegen de seilen, ) bis

Mar it folk yn tsjustre nacht, hou by it goud de wacht. ) bis

 

9 Se weitse noch by`t goud,

De hn oan de rapieren, ) bis

Ferlost worre se op`e dei, as`t leste goud is wei ! ) bis

 

***************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage