36    DE VLAAMSE MEID 

         (oost in D )

 

1  Liefhebbers hoort, hoe een Vlaamse meid,

    Voor Napoleon zijne majesteit, haar bloed ging wagen,

    Zij sprak Ik heb ook wel de moed, het geweer te dragen,

    Met een kokard op haar hoed.   ) bis

 

2  Haar minnaar die viel in de klas,

    Vermits hij achttien jaren was, met een hart vol lijden,

    Sprak zij:"Zoetlief, wees niet ontsteld, wij moeten scheiden,

    Ik ga mee naar`t oorlogsveld".     ) bis

 

3  Zodra haar minnaar was weggegaan,

    Trol zij terstond, mans-kleren aan, zonder mankeren,

    Volgt zij haar minnaar naar de stad Gent, heeft haar aangegeven,

    Als een kadet, onbekend.           ) bis

 

4  Zij diende als jager omtrent drie jaar,

    Heel onbekend bij haar minnaar, zij moest marcheren,

    Met de armee naar Duitsland gaan, haar diffenderen:

    Het meisje hield haar konstand.    ) bis

 

5  Zij heeft menig slagveld bij gewoond,

    En haar kloekmoedigheid getoond, als een leeuwinne,

    Riep zij:"Moet ik op het slagveld, mee helpen winnen,

    Want ik ben een grote held.        ) bis

 

6  Voor Austerlitz, dien vermaarde slag,

    Werd zij gekwetst terug gebracht, men ging haar wonden,

    Verbinden op hetzelfde pas, daar werd bevonden,

    Dat het een eer'bre dochter was.   ) bis

 

7  Haar minnaar sprak:"Wat mag dit zijn?

    Is dat de liefste niet van mijn, die ik zie sterven"?

    "Neen", sprak zij,"Het heeft geen nood, mocht ik verwerven,

    Uw hart voor mijn dood".           ) bis

 

8  Het wierd bekend gemaakt aan de Generaal,

    Elk prees haar kloekheid, altemaal, hoe kan het wezen,

    Dat een vrouw haar moed betoont, spreek, wil niet vrezen,

    Opdat men uwen moed beloont.       ) bis

 

9  "Mijn Generaal,`k heb nu drie jaar,

    Gediend uit liefde voor mijn minnaar, dorst ik u vragen,

    Om de paspoort van mijn minnaar, ik was vrij van plagen,

    Wierden wij samen een paar".       ) bis

 

10 De Generaal die sprak:"Lief kind,

     Omdat gij hem oprecht bemint, ik zal accorderen,

     Leef dan gelukkig als zijn bruid, en u vereren,

     Een bruiloftsfeest tot besluit.    ) bis

       

          ***************

 

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage