117 LEVENSLIJN

wrden: C.Doeksen wiiz : C.A.Mangold (oost in C )

 

1 Waar geweld van zilte jaren, ziedend breekt aan t eenzaam strand,

Waar het lied der zee al jaren, stadig klinkt door duinenland,

Waar de wind het loof doet beven, met een zacht en zoet gezang,

Daar op aarde wil ik leven, als het kan, mijn leven lang.

2 In dat land, mijn Terra Mater, ligt verankerd goed en bloed,

`t Is de kracht van lucht en water, die mijn aren zwellen doet,

Brede duinen, bos en heiden, winterkou en zomerzon,

Bonte landen, groene weiden, dr ziedaar, daar ziedaar,

Mijn levensbron.

 

3 Ziet, hoe wankel alle waarden, in den loop der tijden staan,

Ziet hoe zij, die schatten gaarden, d'aardse rijkdom zien vergaan,

`k Wil daarom het Leven leven, `k stel het schone daarbij hoog,

`k Wil naar plicht en eenvoud streven, `k houdt vooral,`k houdt vooral,

De zon in't oog.

***************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage