VRAGEN OVER LIEDJES

Ik zoek de tekst  van:

0297 tekst: Wat meer, wat meer, Ik ha zo'n trietig kei en ik een bul erbij

0000 tekst: Was ik een vogel maar (J.Kunst pag.253)

 Ik zoek de wijs van liedjes in het dialect:

0796 wijs; De Schylger meiskes; Schylgerln, het noordzee eiland enz.

0810 wijs: Ik bin Age en dat is mijn wiif, Wy komme hier t Hnne

0822 wijs: Bring my werom nei myn d Schylgerln, ln mei syn enz.

0954 wijs: De Lots: Hwat heard in moaier lied

1416 wijs: By de wodz; Sliep jonkje ik fiel my enz. ( wrden en wiiz ut it dts C.Lwe)

1435 wijs: De fiskermanklok: DE doar fjocht epen, de lamp waeit t

1232 wijs: De Loads; De wachtsman op gleizen kloppet

1246a wijs: De frye minsk; Tsjin God en minsken sost warachtig wze

1533 wijs: De schipsjonge; It deaget, hy riirt  ( wiiz nei Tennyson)

1229 wijs: De sten; Oer 't wetter jaeit de stormwyn oan

1534 wijs: De tr reddingsboaten 9-12-1886 (wiiz; nei in Ingels fers)

1243 wijs: Schon die abendglocken klangen

1241 wijs: Snontemontied; As foegels dy geluedloas op har enz.

1532 wijs: The Beggar Maid fan Tennyson

1227 wijs: Wiromkomst; Ik kom werom, lang waes ik fort

1505 wijs: Yn 'e Schylger grongen in stomboat fergeet

1242 wijs: Op 't Tsjerkhof; Hwat ist, dat ik op 't tsjerkhof sykje

1519e wijs: Touterfersje; Jan, der komt jim mm an, In as se komt dan enz.

1535 wijs: Us Toer; Op Schylge, jae op Schylge

2609 wijs: Tennyson: Crossing the bar

Ik zoek de wijs en de tekst van:

0193 wijs en tekst: Ik ging er eens vissen

0236 wijs en tekst: Potpourri; En als de zon schijnt door de ruiten

0236 wijs en tekst Potpourri; We slapen vannacht in 't schuurke

0236 wijs en tekst: Potpourri; Geen knoop meer aan je broek

0334 wijs en rest tekst: Bij ons gaat alles zo (Wiesje Hek en Martha)

0335 wijs en tekst: Varen op een bootje; Op een Terschellinger bootje wil ik zeeman zijn

0810 wijs en tekst; Laat ons slapen; Rustig is 't Schylger dreven (tekst meester Piek)

0817 wijs en rest tekst: Als de zeeman in gevaar is roept de stem van de Brandaris

0828 wijs en tekst; O mensen wat een toestand op het eiland Vlieland

1189 wijs en tekst; Een koe die op de toren zat

1137 wijs en tekst; Het Jok; Wat staat daar op het gele zand

3986 wijs en tekst: Nei de baan

3986b wijs en tekst: Ast dei work kant in klear is

3986a wijs en tekst; De goeie maan

Ik zoek de wijs van:

0184 wijs: Voor het examen; Komt makkers het tijdstip van vreugde breekt aan

0194 wijs: Waren we maar nooit naar Vlieland gegaan

0203 wijs: Ze krijsen als een krolse kater

0246 wijs: Pierewiet, pierewiet; Bij Kees en Martje daar treuren wij niet

0267 wijs: Op ons mooie Terschelling; Als ik op Terschelling ben aangeland

0284a wijs: Jan Dirksen stond op Arrinsduin en sprak: Staat daar mijn huis enz

0285a wijs: Aha sprak de graaf in het Spaans, toen hij met zijn linkerpoot enz.

0354 wijs: De Lierman; Komt vrienden luister naar mijn lied hetgeen hier enz.

0381 wijs: Op het Huw. van Hendrik en Wilhelmina; Kent gij een staat enz.

0403 wijs: Morgen in 't vaderland; Rijk met Oost-Indis enz.(Groene Linde deel 5) 

0462 wijs: Het weesje; Ik haat het uur dat ik ben geboren. Vader rustte reeds enz.

0511a wijs: Vind gij dat billijk? ; Een neef van mij was laatst getrouwd

0700 wijs: Ach mijn zusje is gestorven

0702 wijs: Wiegenliedje; Sluimer zacht lieve kleine, hier waar moeke rust en warm, nergens anders warm het bedje enz.

0778 wijs: In 't Hotel 'De Groene weide" ; Zij was de dochter des huizes

0797 wijs: In de linde voor ons huisje

0802 wijs: Hup Willem Barends; 't Is zestig jaar geleden in de Kerkgemeenschap Hoorn

0831 wijs: Want het Brandarislicht zwaait over Schylgerln

0855 wijs: Treurlied van een oude neger; Het oude huis is niet meer enz.

0968 wijs: De verlaten minnares; Toen ik was nauwelijks achttien jaar

0975 wijs: Aan den Eere president: Den inspecteur die door 't ontwerp

0976 wijs: Hulde aan den Hoogedelgestrengen Hr. Spanjaard

0980 wijs: Kobiesie, Kobiesie, kijk je toch eens om

0980 wijs: Er is in de morgenwieken

0983 wijs: Aan de Waddenzee: Daar is ons Schellingerland

1029 wijs: Het gele huis; Ik ben ziek van heimwee naar 't gele huis

1050 wijs: Het gestolen kind of De wedergevonden ouders

1127 wijs: Een verhaal van een gruwelijke moord (groene Linde deel 5)

1128 wijs: O was ik in mijn vrije staat, dan liep ik waar ik wou.

1132 wijs: Treurig einde van een minnaar; Wat leidt een eer'bre dochter pijn

1135 wijs: Ik hoorde laatst een dochtertje klagen; Toen ik zoo laat naar huis enz.

1177 wijs: Lied van den Brandaris (tekst S.Wielinga wijs: J.Bobijn)

1309a wijs: Zeppelin lied;  Er dreef een zeppelin langs de kust met bommen enz.

1309b wijs: Zeppelinsieg; Er stond een huisje in het duin, met luikjes groen enz.

1425 wijs: Het maeikransliedje; Ik kwam van Jacob Willemsen

1566 wijs: De reddingsboot; Wakkre mannen spoedt ter redding

1635 wijs: Geachte leraar gij gaat ons verlaten

1648 wijs: Het verloren geluk; Wanneer de lente door het open venster

1666 wijs: Allen Sursum Corda ( wijs langs de duinenscharen)

1667 wijs: Scheveningen dat heerlijke strand

2122 wijs: Hoe draait het rad van avontuur

2125 wijs: Te Vlissingen leit er een jachtje bereid

2263 wijs: Terschellinger muziekschool; De woudkoningin

2265 wijs: Diender o diender regel het verkeer

2548 wijs: Revu van het 4e compagnie van het 2e bat.I.Regiment Infanterie

2670 wijs: Zanglust; Vijfentwintig jaar geleden toen zongen wij ook al

Ik zoek : OVERIGE VRAGEN

1000a Een vraag naar een lied: Van Bosje naar De Swaan en van 't Swaantje naar De Nederlanden (Oepkes) en dan naar De Pauw (boven Minnertsma) Wie weet de wijs en de tekst:

1000b In Om Aast van C.Roggen staat bij het sliten: In so wannen er wol un tweintig, dattig opsjongfsjys Wie weten er nog een paar ?

1000c In een schrift staat een gedeelte van een lied: Maar 't is een ware geschiedenis, aan een man die tabak halen is en verder: Maar terstond als hij komt ja dan grijpt hij me weer bij m'n harinkie, spierinkie, rolmopsie, bokkempie. Wie weet de wijs en de volledige tekst?

1000d Een vraag naar een lied: Wij behoren tesamen, als de wind en de zee, van jou kan ik niet scheiden want de wind neemt je mee. Wie weet de wijs en de tekst:

1000e Een vraag naar een lied: Hotel in Blauwkapel; Ik heb gehoord je pa is rijk. Wie weet de wijs en de tekst:

1000f Een vraag naar een lied: Mooi soesje zat aan 't raampje, een breiwerk op haar knie, Mooi soesje heeft twee lokjes, aan iedere kant er drie Wie weet de wijs en de tekst:

1000g Een vraag naar een lied met de titel De Joodse vluchteling Wie weet de wijs en de tekst:

1000h Een vraag naar een lied: Op het behang daar bloeien de bloemen zo lang, en waar de mus zijn nestje bouwt, daar is het zo koud zo koud. Wie weet de wijs en de tekst:

1000i Een vraag naar een lied met de titel: Kleine Piet ging wandelen met zijn pa in 't veld. Wat hij zag, of niet zag, alles moet verteld. Wie weet de wijs en de tekst:

1000j Wie heeft de tekst en melodie van een lied waarin veel Oost Terschellingers voorkomen en wat geschreven is door Cees van Brand ?

C.Roggen schrijft: Jo moassen ik wol es un Sindeklazefesje sjonge in Sindeklaas strei ik wol piipenuten. Un swatte Piet wae er selden of noait bi, mar wae er wol bi wae, dot wae Sindeklazepoe ( grootmoeder van Sinterklaas) in dot wae meschien wol de ienige Sindeklazepoe yn de hele wrd. Wie weet nog meer oude Sinterklaasliedjes van vroeger ?  

 

Terug naar Even voorstellen met vragen